MIRT: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het doel van het meerjarenprogramma is om meer samenhang te brengen in investeringen in grote ruimtelijke projecten, infrastructuur en (openbaar) vervoer.

Grote investeringsbeslissingen vragen om een zorgvuldige voorbereidingstijd, waarin alle mogelijke oplossingen verkend en afgewogen zijn. Tot 2020 zijn de rijksbudgetten verdeeld en vastgelegd. De volgende MIRT periode loopt van 2020 tot 2028, waarin vooralsnog afspraken zijn gemaakt voor de periode 2021-2024. Meer informatie over het meerjarenprogramma vindt u op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

MIRT Verkenning Haaglanden
De MIRT Verkenning Haaglanden richt zich in principe op de periode 2020-2040. De Rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland en het stadsgewest Haaglanden startten de MIRT-verkenning eind 2008. Zij hebben in de verkenning kansen, knelpunten en oplossingen in kaart gebracht voor de bereikbaarheid van Haaglanden. Dit gebeurde stap voor stap, aan de hand van gezamenlijke ruimtelijke en economische ambities. Zie voor meer informatie de projecthistorie en de organisatie MIRT Verkenning Haaglanden.

Overige projecten in de regio
De MIRT Verkenning Haaglanden is één van de drie verkenningen in het zuidwestelijk deel van de Randstad (de Zuidvleugel). Deze verkenningen werken met elkaar samen om voor de hele Zuidvleugel goede oplossingen te vinden. De andere twee verkenningen zijn:

Ook vindt afstemming plaats met andere lopende projecten in de regio. Het gaat hierbij voornamelijk om projecten die al wat verder zijn in de planvormingsfase maar nog niet zijn gerealiseerd.
 

MIRT Verkenning Haaglanden
MIRT Verkenning Haaglanden