Organisatie MIRT Verkenning Haaglanden

De MIRT Verkenning Haaglanden is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Provincie Zuid-Holland, Stadsgewest Haaglanden en de gemeente Den Haag.

Het stadsgewest Haaglanden bestaat uit negen gemeenten: Delft; Den Haag; Leidschendam-Voorburg; Midden-Delfland; Pijnacker-Nootdorp; Rijswijk; Wassenaar; Westland en Zoetermeer.

Besluitvorming
Besluiten over de MIRT Verkenning worden genomen in het bestuurlijk overleg MIRT. De bestuurlijke overleggen voor het MIRT vinden sinds 2012 nog één keer per jaar plaats. De bestuurders van provincie Zuid-Holland en Stadsgewest Haaglanden en vertegenwoordigers van het ministerie van IenM komen periodiek ook bijeen buiten het Bestuurlijk overleg MIRT, meestal om de voortgang te bespreken.

Projectteam MIRT Verkenning Haaglanden
De dagelijkse uitvoering van het project ligt in handen van het projectteam van de MIRT Verkenning Haaglanden. Het projectteam van de MIRT Verkenning Haaglanden werkt vanuit het kantoor van het Stadsgewest Haaglanden.

Bezoekadres
Grote Marktstraat 43
2511 BH Den Haag
Routebeschrijving

Postadres
Postbus 66
2501 CB Den Haag

Telefoon: Projectsecretariaat: 070 7501578
E-mail: mirtverkenning@haaglanden.nl