Een bereikbare toekomst begint vandaag

In de MIRT Verkenning Haaglanden brengen de Rijksoverheid, Stadsgewest Haaglanden en de provincie Zuid-Holland kansen, knelpunten en oplossingen in kaart om Haaglanden op lange termijn bereikbaar en leefbaar te houden.

Op dinsdag 15 mei 2012 bereikten minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), regiobestuurder Peter Smit van het Stadsgewest Haaglanden en gedeputeerde Ingrid de Bondt van de provincie Zuid-Holland een akkoord over de MIRT Verkenning Haaglanden.

Voorkeursbeslissing
De vastgestelde voorkeursbeslissing gaat uit van nieuwe rijstroken voor doorgaand verkeer op de A4 en op de provinciale weg N211 (Wippolderlaan) bij Den Haag Zuid, de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk en de N14 in Leidschendam komen ongelijkvloerse kruisingen en ruimere opstelvakken waardoor het verkeer vlotter kan doorstromen.

Publicatie rijksstructuurvisie
Op 21 november 2012 publiceerde de minister van Infrastructuur en Milieu de rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten & Inprikkers. Voor de zomer lagen de ontwerp-rijksstructuurvisie, het plan-MER en onderliggende rapporten zes weken ter inzage. Er zijn in deze periode in totaal 52 zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben niet geleid tot wijziging van rijksstructuurvisie of plan-MER. De minister heeft een nota van antwoord opgesteld. Deze nota van antwoord, de rijksstructuurvisie en alle achterliggende rapporten zijn te vinden in het documentenoverzicht

Afronding MIRT Verkenning Haaglanden
De publicatie van de Rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten & Inprikkers is de formele afronding van de MIRT Verkenning Haaglanden. De projectorganisatie MIRT Verkenning Haaglanden houdt na november 2012 op te bestaan.

Vervolg
De maatregelen A4 Passage en Poorten & Inprikkers zullen later gedetailleerder worden uitgewerkt in de zogenoemde planuitwerkingsfase. Hierover hebben de bestuurders op 12 november afspraken gemaakt in een apart bestuursakkoord. Voor de meeste maatregelen geldt dat de start van de planuitwerking niet op korte termijn is gepland. De aanpassing van de provinciale weg N211 gaat als eerste deelproject van start.

Meer informatie
Met vragen over de zienswijzeprocedure kunt u terecht bij het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070-456 9604 of website www.centrumpp.nl. Eventuele vragen over het vervolg kunt u stellen via info@mirtverkenninghaaglanden.nl.


Nieuwsoverzicht

18/10/2012 Commissie voor de m.e.r. publiceert advies over aanvulling Plan-MER
31/08/2012 Verkeersanalyse Zuidvleugel Randstad beschikbaar
15/05/2012 Akkoord over forse verbetering bereikbaarheid regio Den Haag
26/01/2012 Algemeen bestuur Haaglanden stemt in met bestuurlijke voorkeur
07/12/2011 Ruim half miljard voor betere bereikbaarheid Haaglanden
06/12/2011 De MIRT Verkenning Haaglanden in 5 minuten
29/11/2011 Aandacht voor de MIRT Verkenning Haaglanden op TV West
29/11/2011 MIRT Verkenning Haaglanden nadert ontknoping

Nieuwsarchief
U kunt zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Voorkeursbeslissing
Voorkeursbeslissing